Julfirandets evolution

Julen firas världen över till minne av Jesu födelse. Det är en tradition med tydliga kristna anor men som inte alltid firas med detta som syfte eller över huvud taget medverkande. När vi tänker på julen dras många av våra tankar till modernare traditioner som jultomte, julgran och julklappar men vi bör också dras till minne att det inte är vad julen från början handlade om. Vi vet inte säkert vilket år Jesus föddes men vi vet däremot med säkerhet att Jesu födelse inte började firas av den kristna kyrkan förrän 300-talet. Inspirationen till jultomten tros härstamma från Sankt Nikolaus som faktiskt levde under 300-talet men han har visat sig vara långt från lik den jultomte vi idag känner till.

Även om julfirandet på många vis har gått ifrån kristendomen finns också många av de kristna elementen kvar och de nyare elementen har ofta applicerats på det kristna firandet. Vi ser därför sällan någon dikotomi mellan hur olika julfiranden ser ut, utan kan oftast se likheter mellan kristna firares och icke kristna firares jul. Högtiden ses dessutom som något utav en familjehögtid och skillnader mellan olika familjers firanden kan också uppkomma. Diverse familjetraditioner får ta plats tillsammans med de övriga jultraditionerna och var familjs julfirande kan bli något unikt. Något som är gemensamt för de flesta julfirarna är traditionen att ge till behövande. Denna tradition är nog en stor anledning, bland många andra anledningar, till varför julen ofta omges av skimmer och värme för flertalet människor.

Jesu födelse eller den första julen

Ängeln Gabriel kommer till Maria, en jungfru, med bud om att hon är havande med Guds barn. Eftersom kejsaren vid tiden för detta har bestämt att alla ska skatteskrivas i sin födelsestad beger sig Maria och Josef, hennes trolovade, några månader senare till Betlehem. Tiden för henne att föda inkommer där och då det inte någonstans finns ett rum ledigt för det havande paret sker Jesu födelse i ett stall. Samma natt stiger änglar ner till några herdar i närheten av stallet för att ge bud om den goda nyheten. Herdarna beslutar sig för att besöka Maria, Josef och Jesusbarnet i sin krubba och kan senare berätta för sju vise män, ledda av en stjärnas ljus, var de kan finna Jesus för att ge honom gåvor.

Kristna jultraditioner

En vanlig jultradition, som började som romersk-katolsk men som senare också har spridit sig till flera grenar av kristendomen och dessutom in i många hem, är julkrubban. Den första julkrubban skapades redan under 1220-talet och blev först under tidigt 1900-tal accepterad av protestantismen. Idag görs julkrubbor i många tappningar och de finns i många olika storlekar från mycket små till naturlig storlek. En annan vanlig kristen jultradition är julspel, som innebär att bibelns berättelser som Jesu födelse dramatiseras. Ett flertal olika mässor och gudstjänster hålls också i kristna församlingar till minne av Jesu födelse. I Sverige är det exempelvis vanligt med midnattsmässa och julotta. Under advent, som firas fram till det huvudsakliga julfirandet, sker många olika gudstjänster och traditioner, till exempel Lucia.

Moderna jultraditioner

Julgranen är en vanlig symbol för julfirande och för många en nostalgisk och trevlig tradition. Det är dock en ung tradition som kan antas ha sin begynnelse i Schweiz och södra Tyskland under medeltiden och den har senare spridits runt i världen. I många stora städer kläs riktigt stora granar i ljus och dekorationer på offentliga platser och lockar turister och julfirare. Vid Rockefeller Center i New York dekoreras årligen en julgran som kan anses vara världskänd med sin ståtliga storlek. Som tidigare nämnt är också jultomten en modern jultradition men att skriva om honom skulle kunna göras oändligt långt. Jultomten ser olika ut i olika kulturer och har sett olika ut genom olika tider. Vad alla jultomtar har gemensamt är dock att de ger.

Sammanfattning

Summan av kardemumman är att julen är en högtid med kristen begynnelse som har vuxit och grenat ut sig åt många olika håll. Kristna anor har blandats med nya, moderna traditioner och huvudskälet till firandet glöms ofta bort. Jesu födelse har för många hamnat i bakgrunden för mat, klappar, tomtar och granar samtidigt som många andra minns var julen började. En gemensam kärna går dock att finna och det är att ge. För de flesta julfirare är det en huvuddel av själva firandet. Vi ser också att det för flertalet handlar om tid med nära och kära men för många andra kan julen innebära mycket ensamhet. Med det sagt kan konstateras att givande till de som behöver är növändigt även i juletid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *