Jultraditioners ursprung

Det finns många jultraditioner som har uppkommit i ett visst land men som sedan har spridits till nästan hela världen. Den mest kända är nog julgranen, som, i sitt moderna skick, kom från Tyskland och sägs ha varit Martin Luthers idé under 1500-talet. Den var samtidigt en populär tradition även i de baltiska länderna men i Sverige fick den inte fart förrän på 1800-talet då även många andra jultraditioner anammades i Sverige. Diskussionen om julgranens ursprung leder samtidigt till hedniska traditioner långt innan kristendomen. Både egyptierna och romarna dekorerade exempelvis med vintergröna växter som symboliserade evigt liv. Att dyrka träd av olika slag har varit populärt i många kulturer men vi får nog nöja oss med att tillskriva Martin Luther julgranen som vi använder den idag.

Julgranen spreds alltså i princip över hela världen. Detsamma gäller en annan kändis på julen, nämligen tomten. Som de flesta antagligen vet hade vi tomtar i Sverige långt innan jultomten. Då agerade de dock som hjälpredor på bondgårdarna landet runt, där man var tvungen att vara snäll mot tomten om man ville att allt skulle gå väl med skörd och djur. Jultomten har sina rötter i flera olika historier och legender. Helgonet Sankt Nikolaus är den starkaste länken, trots att han firas den 6:e december i de ortodoxa och katolska religionerna. Det finns även länkar till hedniska inslag som den germanska guden Wodan. I Storbritannien fanns “Father Christmas” redan på 1500-talet, där allting började med berättelser om biskopen Sankt Nicholas.

Modernisering

Synen på julen och tomten har under årens lopp förändrats och moderniserats. Denna modernisering har skett i långsam takt och präglats av ett samhälle i förändring. Från att från början ha varit en högtid som endast firats av välbärgade människor har traditionerna successivt anammats brett av samtliga samhällsklasser. Julens attribut med tillhörande julgranar, julklappar och tomtar blev sakta men säkert ett bestående inslag i de svenska hushållen och i slutet av 1800-talet dök tomten upp. Tomtens idag välkända utseende med vitt skägg, röda kläder och säck med julklappar är skapat av konstnären Jenny Nyström och spreds via hennes många illustrationer som blev mycket populära. Som redan nämnts har dock de flesta andra jultraditionerna spridits till Sverige från Tyskland.

Spridningen

Spridandet av jultraditioner under 1600- till 1800-talen skedde mycket tack vare kungligheter, vilka alltid ville ligga steget före med innovationer. På så sätt spreds till exempel julgranen som tradition från kungahus till kungahus. Ursprunget till idén att bära in en gran i huset är tyskt och härstammar från 1400- och 1500-talen. Det började som en tradition i de högre samhällsklasserna, för att sedan leta sig ut mer och mer till landsbygden. Denna tradition letade sig sedermera upp till Sverige där granen från mitten av 1700-talet och framåt fick fäste – med sin början i de finare familjerna. Att smycka gator och torg med granar, julbelysning och andra attribut påbörjades någon gång mellan världskrigen i Sverige.

Spridning av julfirande till USA

Julen med dess traditioner spreds till USA i takt med att den delen av världen koloniserades från en rad olika europeiska länder. Här var det främst de brittiska traditionerna som blev dominerande men detta varierade beroende på delstat och härkomsten hos de kolonisatörer som valde att bosätta sig där. Dock kom de brittiska traditionerna av sig på den amerikanska kontinenten i samband med revolutionen på 1700-talet då landet blev fritt från Storbritanniens styre. Det var inte förrän år 1870 som julen blev en erkänd högtid igen och därmed räknades som helgdag. På grund av befolkningens blandade härkomst kom julen med tiden att få många ansikten i USA där traditionerna från olika landsmän kom att blandas.

Spridning av julfirande till Afrika

Det afrikanska julfirandet är en mycket blandad företeelse; dels spreds julens kristna budskap hit med de kolonisatörer som tog sig hit från främst de europeiska länderna och dels fanns sedan tidigare en form av julfirande som baserades på mycket gammal tradition. Resultatet blev en kombination av de västerländska traditionerna och de speciella inslag som karakteriserades av gammal afrikansk tradition. Afrika började koloniseras redan på medeltiden och i takt med att julfirande började få spridning i Europa kom dessa traditioner även till den afrikanska kontinenten. Till en början utövades dessa seder och bruk endast av kolonisatörerna men kom sedermera att tas upp av ursprungsbefolkningen. Idag firas julen på en rad olika sätt, med en blandning av traditioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *